Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos specialiste progimnazijoje dirba

Neringa Jencienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Dirba 102 kabinete

Nuo 2024 m., kovo 1 d., keičiasi visuomenės sveikatos specialistės darbo laikas.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.00

13.00 – 13.30

Antradienis

7.30 – 17.00 13.00 – 13.30

Trečiadienis

10.15 – 17.00 13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00 13.00 – 13.30
Penktadienis 7.30 – 15.27 13.00 – 13.30

Kontaktai Mobilusis +370 690 37451

El. paštas Rašyti

Informacija

Visuomenės sveikatos specialistė vykdo mokinių sveikatos būklės stebėseną, ugdo mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje, organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą Sendvario progimnazijoje.

Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais.
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje.
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes.
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.
 • Identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus bei pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams).
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia pirmąją pagalbą traumos, nelaimingo atsitikimo, ūmaus apsinuodijimo atveju.

Nuorodos

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Sendvario progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024 metams 2024-02-12 10:17:07 760.47 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazija 2022-2027 metų sveikatos stiprinimo programa 2024-02-12 10:17:07 532.32 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 785.94 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 648.68 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 459.67 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:07 747 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-12 10:17:08 856.29 KB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-12 10:17:08 394.18 KB
Mokinių sveikatos rodiklių analizė
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2023-2024 m. m. 2024-02-12 12:25:47 1.26 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2022-2023 m. m. 2024-02-12 12:25:47 1.18 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2021 m. 2024-02-12 12:25:47 1.47 MB
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2020 m. 2024-02-12 12:25:47 642.85 KB
Mokinių fizinio pajėgumo duomenų analizė
Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo 2023 m., duomenų analizė 2024-02-12 12:35:42 606.38 KB

Visuomenės sveikatos specialistas pataria

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40