Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Reda Sadauskienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 18.30

10.25 – 10.55
15.00 – 15.30

7.30 – 8.00
17.00 – 18.30

Antradienis

7.30 – 18.30 10.25 – 10.55
15.00 – 15.30
7.30 – 8.00
17.00 – 18.30

Trečiadienis

7.30 – 9.30 10.25 – 10.55
15.00 – 15.30
7.30 – 9.30

Ketvirtadienis

7.30 – 18.30 10.25 – 10.55
15.00 – 15.30
7.30 – 8.00
​​​​​​​17.00 – 18.30
Penktadienis 7.30 – 18.00 10.25 – 10.55
15.00 – 15.30

7.30 – 8.00
​​​​​​​9.30 – 18.00

Informacija

Mokyklos specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP): intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų. Konsultuoja mokyklos SUP mokinius, mokytojus, mokinių tėvus (globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.

Pagalbos forma: SUP turintys mokiniai visiškos integracijos forma ugdomi pagal tos pačios klasės privalomą pamokų skaičių ir dalykus, pamokų metu.

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40