Darbo užmokestis

Klaipėdos Sendvario progimnazijos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur), 1 etatui

2024 m. I ketvirtis 2023 m.

1.

Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

4,0

4069,35 3742,29

2.

Švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, karjeros specialistas

7,5 2134,03 1927,79

3.

Budėtojas

2,00

934,43 1007,9

4.

Bibliotekininkas, pailgintos dienos grupės auklėtojas, akompaniatorius

5,20

1631,78

1671,46

5.

Kompiuterių įrangos derintojas, duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratoirius 3,25 2076,83 2058,85

6.

Kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas, stalius, elektrikas

3,75

1066,25 1044,84

7.

Mokytojas

9,91 1872,28 1852,83

8.

Mokytojas ekspertas

3,7 2408,13 2565,46

9.

Mokytojas metodininkas

17,21 2280,56 2215,01

10.

Mokytojo padėjėjas

9,13

1104,62 1179,2

11.

Valytojas

6,75 939,05 857,13

12.

Vyresnysis mokytojas

14,34

2068,75 2118,56
 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40