Pedagogai

Pedagogų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

Asta Masiulienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 1a
Vaida Šlajienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1b
Indrė Beniulytė Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

1c
Alma Kasparavičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2a
Alina Kravčenko Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 2b
Inesa Antužienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 2c
Jūratė Adomaitytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 2d
Aušra Januškienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja ekspertė 3a
Airina Rimkevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 3b
Linara Kšanienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3c
Ramunė Gulbinskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3d
Birutė Urbonaitė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 4a
Šalnė Budvydaitė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 4b
Lina Bružienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4c
Alma Kasparavičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2a

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Kristina Šauklienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė 6c
Jolanta Momkienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė 8d
Gražina Moncevičiutė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė  

Užsienio kalbų mokytojai

Dalia Milvydė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 8c
Eglė Kaniauskaitė-Grigienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Dovilė Skripkauskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7d
Gaiva Bružienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 7c
Jūratė Kaniauskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 8b
Larisa Liachnovič Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Tatjana Mikelevič Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Regina Gedmontienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Rūta Laučienė Matematikos mokytoja Mokytoja  
Greta Juškevičiūtė Matematikos mokytoja Mokytoja 5b
Jūratė Butkienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Simona Čepaitienė Informacinių technologijų / informatikos mokytoja Mokytoja 6a
Asta Pakėnienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja ekspertė  

Gamtos mokslų mokytojai

Diana Kapušinskienė Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Loreta Koškina Chemijos, gamtos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Greta Juškevičiūtė Fizikos mokytoja Mokytoja 5b

Socialinių mokslų mokytojai

Inga Jucienė Dorinio ugdymo (tikybos, etikos) mokytoja Mokytoja metodininkė 7b
Jolanta Grinevičienė Dorinio ugdymo (tikybos, etikos), gyvenimo įgūdžių mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Daiva Tamkuvienė Istorijos mokytoja Mokytoja ekspertė 7a
Artūras Kušnarenko Geografijos mokytojas Mokytojas  

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Irena Armonienė Technologijų mokytoja Mokytoja  
Birutė Plungienė-Gintilė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja 5c
Jolanta Kristina Jasmontienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė 6c
Algirdas Daukantas Muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
Matas Stirbys Šokio mokytojas Mokytojas  
Diana Mockuvienė Šokio mokytoja Mokytoja ekspertė  
Aurelija Mačerinskienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė  
Margarita Macijauskienė Akompaniatorė Koncertmeisterė metodininkė  
Ilona Gedvilienė Kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja 5a
Brigita Rudienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė 8a
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai
Kęstutis Karbauskas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Mokytojas  
       
Pailgintos dienos grupės auklėtojos
Violeta Timašiova Pailgintos dienos grupės auklėtoja Vyresnioji auklėtoja  
Gražina Jotkevičienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Mokytoja metodininkė  
Virginija Svitkauskienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Auklėtoja  

Alma Bagdanskienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Auklėtoja  

Pedagogų sąrašas

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40