1,2% parama

Mieli mokinių tėveliai, mokytojai, buvę mūsų mokiniai, progimnazijos draugai,
šie metai yra paskutiniai, kai nuo 2023 m., mokestinio laikotarpio pajamų iki 1,2 procento pajamų mokesčio galima skirti įstaigoms.
Kreipiamės į Jus prašydami skirti pajamų mokesčio dalį nuo savo 2023 m., gautų pajamų mūsų progimnazijai. Tai galite atlikti iki 2024 m., gegužės 2 d.,  deklaruodami savo pajamas, pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams galima pateikti elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt/) iki 2024 m., gegužės 2 d.

PRAŠYMO FR0512 FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA  PAGEIDAUJANTIEMS SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ:
https://www.youtube.com/watch?v=HKAOUCoQj8E


Klaipėdos Sendvario progimnazijos rekvizitai:

 Paramos gavėjo identifikacinis
 numeris (kodas)

 190439717

 Paramos gavėjo pavadinimas

 Klaipėdos Sendvario progimnazija

 Buveinės adresas

 Klaipėda, Tilžės g. 39

 Banko pavadinimas

 Luminor Bank AS

 Banko kodas

 40100

Mūsų paramos gavėjų sąskaita yra LT374010042300036168, Luminor bankas. 
Skirdami labdarą ir paramą,  Jūs prisidėtumėte prie progimnazijos tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Su pagarba
direktorė Lina Logvinovienė ir progimnazijos tarybos pirmininkė Eglė Kaniauskaitė - Grigienė

Svarbu

 • Prieš skirdami paramą nepamirškite užpildyti pajamų deklaracijos, kitaip Jūsų parama nebus įskaityta
 • Deklaracijų VMI pateikimo terminas iki 2024-05-02
 • Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2023 metais turėjo pajamų ir VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją.
 • Bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS elektroninę deklaravimo sistemą pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FRO512.

Paramos formos pildymas internetu

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.

2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.

3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti paramą“.

4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.

5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.

6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės pagrindu“.

7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.

8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2023;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 
2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 
190439717;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – 
Klaipėdos Sendvario progimnazija (įrašykite tiek kiek užteks langelių)
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 
1,20;
E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 
2023 m. 

9. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.


*Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40