Vizija, misija

Vizija

Sendvario progimnazija – atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, savo veiklą grindžianti demokratijos, tolerancijos principais. Mokymas orientuotas į asmens kompetencijos ugdymą: mokiniai mokomi tikslingai prisitaikyti gyvenime, profesinėje veikloje. Progimnazijoje dirba iniciatyvūs, kūrybingi, aukštos kvalifikacijos mokytojai. Jie glaudžiai bendrauja su tėvais ir globėjais mokykloje, ugdo būsimąjį Lietuvos pilietį, Europos kultūros žmogų.

Misija

Progimnazijos misija: įgyvendinti valstybės politiką švietimo srityje; tenkinti įvairių poreikių ir gebėjimų  mokinių ugdymo (si) poreikius; sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti šiuolaikinį mokslo bei technologijų lygį atitinkantį pradinį ir I dalies pagrindinį išsilavinimą ir užtikrinti saugias ugdymo (si) sąlygas; humanistinėmis vertybinėmis nuostatomis ugdyti mokinių pilietinę savimonę, puoselėti lietuvių tautos kultūros tradicijas.

 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40