Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą progimnazijoje atsakingas asmuo

Asta Pakėnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto numeris 202b

Informacinių technologijų mokytoja

 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 11.00
13.00 – 17.00

12.30 – 13.00

17.30 – 18.30

Antradienis

7.30 – 12.30
13.00 – 14.00
15.30 – 17.00
12.30 – 13.00 17.30 – 18.30

Trečiadienis

7.30 – 9.00
10.30 – 12.30
13.00 – 15.00
12.30 – 13.00 15.30 – 18.30

Ketvirtadienis

7.30 – 12.30
15.00 – 17.00
12.30 – 13.00 17.30 – 18.30
Penktadienis 7.30 – 10.00
14.00 – 14.30
12.30 – 13.00

15.00 – 18.30

Kontaktai Mobilusis +370 667 39205

El. paštas Rašyti

Tvarkaraštis

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas progimnazijoje

 1. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
 2. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių poreikius, progimnazijos galimybes ir tikslus.
 3. Mokytojai rengia neformaliojo ugdymo programas; direktorės pavaduotoja ugdymui, kuruojanti neformalų ugdymą progimnazijoje, parengia neformaliojo vaikų ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.
 5. Neformaliojo vaikų švietimo veikla įgyvendinama aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus progimnazijoje ir kitose neformaliose aplinkose (muziejuose, teatre, lankytinose vietose, gamtoje, išvykose ir pan.).
 • Priėmimas į progimnaziją
 • Elektroninis dienynas
 • VMA Moodle
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40